استمرار آثار روزه

الحمدلله رب العالمین والصلوة علی أشرف السفراء المقربین و خاتم الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و اللعنة علی اعدائهم أجمعین من الان الی یوم الدین .

استمرار حالات و اثرات روزه در بعد از ماه مبارک

رفقا چه قبل از ماه مبارک رمضان و چه بعد از آن و حتی در خود ایام ماه مبارک به طور مستمر این سوال را از حقیر می کردند، که چه کنیم که حالمان در ماه مبارک دوام و ثبات داشته باشد. البته این مسئله مناسب بود قبل از ماه مبارک راجع به آن صحبت بشود، ولی علی کلِ حالٍ شاید الان هم بی مناسبت نباشد، چون از ماه رمضان درآمدیم و تصوّر بر این است که در ماههای عادی قرار گرفته ایم و آن حال و هوای ماه مبارک و کیفیت ربط تغییر پیدا میکند.

طبعاً در ماه مبارک رمضان حال و هوا، حال و هوای دیگری است و انسان خود را در یک وضعیت دیگری می بیند، قهراً ارتباطات و کارهای او به مناسبت شرائط ماه مبارک رمضان تغییر پیدا می کند و به همان کیفیت در حال او هم تاثیر می گذارد. حال صحبت در این است که چه کنیم که آن وضعیت استمرار پیدا کند و منحصر به همان ایام خاصّ نباشد.

پیامبراکرم می فرمایند: ألا و أنّ لله فی أیام دَهرِکم نفحات ألا فَتَعَرّضوا لها ولا تَعرَّضوا عنها .

روایتی است مأثور از رسول اکرم که بزرگان در السنه خود بر روی این روایت خیلی تکیه داشتند و نسبت به شاگردان خود پیرامون کیفیت استفاده از ایام مخصوصه و اوقاتی که نظر و عنایت پروردگار در آن اوقات و در آن ایام یا لیالی نسبت به بندگانش بیشتر است توصیه می کردند. مضمون این روایت این است: ألا و أنّ لله فی أیام دَهرِکم نفحات ألا فَتَعَرّضوا لها ولا تَعرَّضوا عنها. خدای متعال یک اوقات خاصی را در طول مدت عمرتان خصوصیتی بخشیده است که او را از سایر آن ایام متمایز کرده، مواظب باشید که این اوقات و این خصوصیات را حفظ کنید و ضبط کنید و نگهداری کنید و نگذارید که از دست برود ومبادا که غفلت کنید که آن از دست خواهد رفت.

استمرار آثار روزه

دیدگاهتان را بنویسید