یاری امام زمان از نگاه علامه طهرانی و سید محسن طهرانی

یاری امام زمان، یکی از مهم‌ترین وظایف شیعیان است. یاری امام زمان، به معنای کمک به آن حضرت برای تحقق اهداف و آرمان‌های ایشان است.

علامه سید محمدحسین حسینی طهرانی و آیت الله سید محسن طهرانی، از جمله علمای بزرگ شیعه در قرن بیستم بودند که به اهمیت یاری امام زمان اعتقاد داشتند. این دو عالم بزرگ، در آثار خود، به بیان راهکارهای یاری امام زمان پرداخته‌اند.

در این مقاله، به بررسی دیدگاه علامه طهرانی و سید محسن طهرانی در مورد یاری امام زمان می‌پردازیم.

 

راهکارهای یاری امام زمان از نظر علامه طهرانی و سید محسن طهرانی

علامه طهرانی و سید محسن طهرانی، معتقدند که یاری امام زمان، به روش‌های مختلفی می‌تواند انجام شود. از جمله این روش‌ها عبارتند از:

    شناخت امام زمان: اولین قدم برای یاری امام زمان، شناخت آن حضرت است. انسان باید با امام زمان آشنا شود و معرفت و شناخت خود را نسبت به آن حضرت افزایش دهد.

انتظار فرج: انتظار فرج، یکی از مهم‌ترین راه‌های یاری امام زمان است. انسان باید با انتظار فرج، زمینه‌های ظهور امام زمان را فراهم کند.

عمل به دستورات امام زمان: یاری امام زمان، تنها با انتظار فرج محقق نمی‌شود. انسان باید با عمل به دستورات امام زمان، به آن حضرت کمک کند.

تبلیغ و ترویج مهدویت: تبلیغ و ترویج مهدویت، یکی از راه‌های مهم یاری امام زمان است. انسان باید با تبلیغ و ترویج مهدویت، زمینه‌های ظهور امام زمان را فراهم کند.

یاری منتظران امام زمان: یاری منتظران امام زمان، یکی دیگر از راه‌های یاری امام زمان است. انسان باید با یاری منتظران امام زمان، به آن حضرت کمک کند.

یاری امام زمان، وظیفه‌ای مهم و سنگین است که بر دوش همه شیعیان است. انسان می‌تواند با انجام راهکارهای ذکر شده، به امام زمان کمک کند و زمینه‌های ظهور آن حضرت را فراهم کند.

 

سید محسن طهرانی نیز در کتاب “نور مجرد” می‌نویسند:

«یاری امام زمان، وظیفه‌ای سنگین است که بر دوش همه شیعیان است. انسان باید با تلاش و مجاهدت، به امام زمان کمک کند و زمینه‌های ظهور آن حضرت را فراهم کند.»

دیدگاهتان را بنویسید